CONDICIONS D'US

 

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), LAURA ROYO SUAREZ informa que és titular del lloc web www.actividadfisica.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, LAURA ROYO SUAREZ informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és LAURA ROYO SUAREZ, amb DNI 47.747.468-C y domicilio social sito en C/ Mare de Deu dels Dolors nº21, 2º,1ª, 08850, GAVA , inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 26.589, foli 107, fulla B-106922 i inscripció 1ª. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: jesus@actividadfisica.cat .

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de LAURA ROYO SUAREZ confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de LAURA ROYO SUAREZ, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de LAURA ROYO SUAREZ proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per LAURA ROYO SUAREZ per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

· L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per LAURA ROYO SUAREZ contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

LAURA ROYO SUAREZ no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

LAURA ROYO SUAREZ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, LAURA ROYO SUAREZ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

 

Modificacions

LAURA ROYO SUAREZ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LAURA ROYO SUAREZ amb CIF B60442266 i domicili social situat en CL COMTE D'URGELL 2 08850, GAVA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, LAURA ROYO SUAREZ informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

LAURA ROYO SUAREZ informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LAURA ROYO SUAREZ es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic jesus@actividadfisica.cat .

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Propietat intel·lectual i industrial

LAURA ROYO SUAREZ per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LAURA ROYO SUAREZ. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de LAURA ROYO SUAREZ.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LAURA ROYO SUAREZ Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LAURA ROYO SUAREZ.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

LAURA ROYO SUAREZ es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. LAURA ROYO SUAREZ té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.